Participatie maatschappij

by ben

Volgens het huidige kabinet gaat moet Nederland van de klassieke verzorgingsstaat naar een “Participatie-maatschappij”.
Hetgeen voor de burgers betekent dat ze het helemaal zelf uit elkaar moeten zoeken, want de overheid wenst niet meer mee te doen.
Tot zover het gezellig participeren.
Volgens mij is het de primaire taak van de overheid dat ze MEE DOET (=participeert), en dien ten gevolge er voor zorgt dat burgers ook mee kunnen doen.
Omdat ze anders wegens diverse redenen buiten de boot gaan vallen.
Dat er grenzen zijn aan de overheidsbemoeienis mag duidelijk zijn, maar dan hebben we het ook over bemoeienis, en zeker niet over participatie.
We zullen zien hoelang dat goed gaat en hoeveel slachtoffers er moeten vallen voordat de overheid weer gaat ingrijpen (= bemoeien, in tegenstelling tot participeren).