Jukken

…omdat het ons zal jukken!

Category: Opinie

Zijlstra, wat moet je ermee?

by ben

Ik heb het al eerder gezegd, die Zijlstra spoort niet. Halbe bedoel ik dan.
Er zijn ongetwijfeld Zijlstra’s die ze wel allemaal op een rijtje hebben en zeer respectabel zijn.
Maar Halbe: wat moet je er mee?
Eerst in het openbaar liegen over iets wat eigenlijk helemaal niet zo ongehoord belangrijk was, maar wel op een manier dat hijzelf heel belangrijk gemaakt wordt (kan worden), en vervolgens denken dat hij er met een “sorry, had ik niet moeten doen” vanaf kan komen.
En dat die Mark Rutte dan ook nog vol denkt te kunnen houden dat, omdat hij “eerlijk en open” zijn excuses heeft aangeboden, de geloofwaardigheid (integriteit?) van deze Zijlstra niet aangetast is.
En dus kan aanblijven.
Terwijl hij (Rutte) ook wel weet dat onze minister van buitenlandse zaken vanaf nu aangeschoten wild is en dat hij echt helemaal nooit meer iemand anders van “nepnieuws” kan betichten, of erger nog, iemand aanzeggen dat hij/zij onwaarheden verkondigd. Deze minister zal door iedereen buiten Nederland recht in zijn gezicht worden uitgelachen.
Iets met een pot en een ketel.
Als onze huidige premier gewoon in de oppositie gezeten had was de kamer te klein geweest, waren er nachtelijke sessies gewijd aan het feit dat “deze minister heel Nederland voor schut zet en voorgoed de geloofwaardigheid van dit zelfde Nederland niet alleen te grabbel heeft gegooid maar onherstelbaar beschadigd heeft”. En dat deze minister maar één ding kan doen.
En dat is met de staart tussen de benen maken dat hij wegkomt!

Maar nee, Halbe is een vriendje van Mark.
En dus mag Halbe blijven zitten (als het aan Mark ligt).
Want het ging Halbe tenslotte echt niet om de vorm, maar alleen om de waarheid (inhoud?).
Terwijl die waarheid (inhoud?) dus nooit (meer) te controleren is.
Er zijn bewindslieden om minder de laan uit gestuurd.

Ik hoop dan ook vurig dat de Tweede Kamer tijdens het debat niet zozeer de leugen maar wel de consequenties van die leugen gebruiken om duidelijk te maken dat het geen spelletje is.
En als de VVD dan voor de zoveelste keer in korte tijd een bewindspersoon/bestuurder moet laten gaan wegens liegen/laakbaar gedrag/foutief danwel onvolledig informeren van de Kamer, dan zegt dat voorlopig genoeg over de mores van de VVD in het algemeen.
Want hoe anders is het te verklaren dat het juist de VVD is die zo vaak met dit soort akkefietjes in het nieuws komt?
Met hun “integriteitscommissie”?

Dus het enig mogelijke antwoord op de gestelde vraag in de titel is: afzetten, ontslaan en nooit meer een baantje in een publieke functie.

(Ik ben wel bang dat als er een motie van wantrouwen/afkeuring/etc. wordt ingediend en de stemming zal 76-74 in het voordeel van Zijlstra zijn dat hij glashard zal gaan beweren dat hij “nog voldoende steun van de kamer geniet” om niet af te hoeven treden).

Bah, bah, bah, bah!
Vuilnisman: kan deze zak ook mee???

Scott Pruitt, wat kan je er van zeggen?

by ben

Vandaag Scott Pruitt (USA Environmental Protection Agency) gezien ná de speech waarin The Real Donald Trump aankondigde de Parijse akkoorden op te zeggen?
Wat mij betreft vergat hij aan het einde van zijn kommentaar nog maar één ding te zeggen/doen:
(Pas op! Hier volgt een mening!)
“Sir, I’ll just bend over and spread them, you own me”

Wat een ongehoorde hielen- (lees: konten) likkerij van iemand die geacht wordt op te komen voor het milieu.
En maar volhouden dat er “schone kolen energie” bestaat en dat fracken een heel milieu vriendelijke manier is om gas te winnen.
Bah!

Vuilnisman, kan deze zak ook mee?

Debat? Potje jij-bakken!

by ben

De laatste tijd worden er weer veel “debatten” georganiseerd, op tv, radio, enz.
In mijn ogen is een debat een uitwisseling van argumenten in de hoop de tegenstander te overtuigen van je eigen gelijk.
Maar hier in Nederland, zo tegen de verkiezingen, zijn debatten verworden tot het poneren van een stelling waarop de deelnemers aan het debat dan een tegenstelling mogen poneren.
Maar wat ik in al die “debatten” mis is het volgende:
Als u iets anders wilt, legt u dan eens uit wat dat precies is en HOE u dat wilt bereiken?
Want dan kan ik u vertellen waarom dat niet (of toch wel?) gaat lukken.

Alleen via de HOE (en soms ook de WAAROM) vraag kan men dieper gaan dan “Ik ben het niet met u eens”.

Vandaag Rutte tegen Wilders gezien?
Zeldzaam leeg (inhoudelijk) ge-jij-bak en vliegen afvangen.
En niemand die zich afvroeg waarom er niet werd ingegrepen door de zgn. debat-leider.

Bah, wanneer komt er weer eens een journalist/forumleider/wie dan ook die gaat voor inhoud boven stijl?
Wie neemt deze handschoen op?

VVD houdt niet van Vrijheid en Democratie

by ben

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft afgelopen week bij monde van hun fractievoorzitter in de Tweede Kamer laten zien dat ze een diepe afkeer heeft van Vrijheid en Democratie.
Tenzij het hen goed uitkomt, natuurlijk…….:-)
Waar gaat het over: de nieuwe ziektekosten wetgeving.
In de Eerste Kamer zitten 75 mensen die naar eer en geweten (zonder last of ruggespraak) alle voorgestelde wetgeving moeten beoordelen. Inhoudelijk, dus NIET procedureel. Dat is zowel hun plicht als hun VRIJHEID.
Nu blijkt een meerderheid van deze Kamer tegen de nieuwe wet van minister Schippers te zijn. Inhoudelijk dus.
En niet slechts drie PvdA-ers, neen, de MEERDERHEID.
Onder normale omstandigheden zou de minister het wetsvoorstel terugnemen, kijken waar precies de bezwaren liggen en kijken of het voorstel dusdanig kan worden aangepast zodat ook de Eerste Kamer er mee kan instemmen.
Dat heet DEMOCRATIE.
Maar omdat er nu 3 senatoren van een regeringspartij (ook) hebben tegengestemd, is de VVD plots boos en heten deze drie senatoren “dissidenten”. Waar haalt men de idiotie vandaan om deze mensen dissidenten te noemen?
Zij zijn en kunnen niet gehouden worden aan welke afspraken die gemaakt zijn tussen de VVD en PvdA Tweede Kamer fracties!
Maar ze zijn nu zó pissig bij de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, dat hun fractievoorzitter in de Tweede Kamer al heeft aangekondigd dat de wet er hoe dan ook gaat komen, linksom danwel rechtsom.
Desnoods via een Algemene Maatregel van Bestuur.
Waarmee ze het parlement dus volledig zou negeren.
Dat is geen Vrijheid en zeker geen Democratie, dat is als een verwend kind je zin doordrijven. Met een lichte neiging naar dictatoriale (neen, laat ik deze zin maar niet afmaken).
En laat het ware gezicht van de huidige generatie VVD-politici zien.
Nare machtswellustelingen, bah!

Je zal maar in Enschede wonen…..

by ben

Eerst was ik van plan, na het aanhoren van onze minister Opstelten, om de hele jihad-jacht van onze overheid te becommentariëren, maar de gemeente Enschede had toch meer behoefte aan een plaatsje op dit zeer bescheiden blogje.
Wat is er aan de hand: als je in Enschede woont en om wat voor reden dan ook moet je een beroep doen op de plaatselijke overheid voor een bijstandsuitkering, dan ben je het bokje.
Je moet dan (dat willen ze tenminste) eerst je oude-dag voorziening opeten voordat je een uitkering krijgt. Dan wordt je dus 2x genaaid zonder dat je er lol aan beleeft.
Eerst door het verplicht opeten van je pensioen en vervolgens, als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, nog een keer omdat je geen oude-dag voorziening hebt!
Ik begrijp dat lokale overheden moeten bezuinigen op allerlei zaken, omdat de rijksoverheid heel veel taken naar hen overhevelt zonder daar voldoende financiën bij te stoppen, maar dit gaat wel heel erg ver!
En ik mag hopen dat, als dit onzalige plan doorgaat, er wel ergens een drempel getrokken wordt (er is ook al sprake van een mogelijke overwaarde van je huis, ook eerst opeten!).
Stel, je woont in het prachtige Enschede, na 30 jaar zwoegen heb je je hypotheek afgelost. Je baas gaat failliet en je staat op straat. Je bent 55 jaar. Je solliciteerd je helemaal een slag in de rondte, maar na drie jaar heb je nog geen baan (ook omdat de werkeloosheid in het oosten nu veel hoger ligt dan in het westen).
Gelukkig kan je van een kleine uitkering de eindjes nog aan elkaar knopen, maar er moet niet veel gebeuren!
En dan komt de plaatselijke wethouder even een “keukentafel-gesprek” houden om je duidelijk te maken dat je maar even een nieuwe hypotheek op je huis moet nemen en het geld daarvan gebruiken om zelf te leven. Hoe je die hypotheek dan ooit nog af kan lossen maakt niet uit, als de gemeente maar geen geld aan jou kwijt is!
Wie bedenkt er nu toch weer zulke vreemde plannetjes?
Hebben deze aliens, voordat ze met deze voorstellen kwamen, ook gepraat met mensen die in de bijstand zitten?
Of hebben ze alleen oog voor de rekenmachine……..

Dennis Prager begrijpt iets niet

by ben

Of wil hij het gewoon niet begrijpen?
http://www.dumpert.nl/mediabase/6611910/da195504/het_gaza_israel_conflict.html

ING wil betaalgegevens klanten verkopen

by ben

Beste ING,
zojuist heb ik gelezen dat de ING van zins is om betaalgegevens van haar klanten aan derden te gaan verkopen opdat deze derden op basis van deze gegevens gerichte reklame kan versturen.
Laat ik duidelijk zijn: de ING (en wat mij betreft willekeurig welke bank dan ook) levert mij een service en daar betaal ik voor.
De bank stelt mij in staat betalingen te doen en (wellicht) geld te sparen.
Maar het gaat niemand iets aan aan wie ik wat en wanneer betaal. Helaas denkt de ING daar dus anders over.
Mocht het zover komen dat de ING daadwerkelijk over gaat tot bovengenoemd ridicuul plan, dan ga ik er van uit dat ik als klant wordt geïnformeerd waarna ik met de grootst mogelijke spoed alle rekeningen en wat dies meer zij bij de ING zal opzeggen.

Met vriendelijke groet,
Ben Wiegers

Rutte is een flapdrol niet echt een staatsman

by ben

Nu premier Rutte zelf heeft besloten (ik kan me namelijk niet voorstellen dat het gehele kabinet klakkeloos akkoord is gegaan) dat het bekijken van de 5 kilometer schaatsen door Sven Kramer belangrijker is dan staatszaken, is hij toch echt lelijk door de mand gevallen.
En dat hij onze koning niet beschermt tegen zaken waar hij zich niet in kan verdedigen of zijn eigen mening kan verkondigen is zo mogelijk nog kwalijker.
En dan die slappe smoesjes van “in gesprek blijven is belangrijker dan niet gaan” en “als de mogelijkheid zich voordoet zullen wij de kwesties van homorechten en mensenrechten in het algemeen zeker aankaarten”!
Die komen er heel gewoon op neer dat als iemand vanuit het Russische establishment (Poetin of een minister) aan Rutte expliciet vraagt wat hij van de Russische situatie op het gebied van mensenrechten (en dus ook homorechten) vind, dan zal Rutte hoogstwaarschijnlijk zeggen dat er in Nederland een andere afweging gemaakt zou zijn maar dat hij zich liever niet wil mengen in de binnenlandse aangelegenheden van Rusland (er zijn tenslotte handelsbelangen te verdedigen! En poen is ALTIJD belangrijker dan principes).
Zelf zal hij er nooit over beginnen, want dat zou hem mogelijk in een lastig parket kunnen brengen. En ook minister Schippers gaat tenslotte alleen maar om “onze” sporters aan te moedigen.
En als iets dergelijks aan de koning gevraagd zou worden kan hij geen ander antwoord geven dan: “Dat gaat mij niet aan, ik ben ook maar gestuurd, dus houd mij erbuiten, ja!”.
Fijn staaltje van “oprechte politiek bedrijven”.
Rutte wil gewoon een keer gratis naar de Olympische spelen, laat ‘ie dat dan ook gewoon zeggen. Als een echte kerel.
Maar dat durft’ie dan weer niet.

Bah, zeg ik je, dikwerf Bah!

Minister Ivo Opstelten denkt weer eens met zijn (in elk geval niet zijn hersens)

by ben

Minister Ivo Opstelten wil dat de Staat der Nederlanden alle reisgegevens van haar ingezetenen gaat vastleggen en bewaren.

“Om te voorkomen dat mensen als Jihad-strijders naar Syrië gaan”.

Wat heeft de minister en/of de rest van de overheid te maken met mijn reisgegevens?
Mag ik zelf weten waar ik heen ga? Zonder verantwoording af te moeten leggen?
Omdat er iemand denkt dat ik wellicht heel misschien iets wil gaan doen wat mogelijk in het huidige tijdsgewricht niet als optimaal wordt ervaren?
En wat als mijn huidige favoriete bestemming over 10 jaar plots een reden geeft om op dat moment als minder wenselijk beschouwd te kunnen worden?
Gaat het ministerie van vuiligheid mij dan alsnog even vragen wat ik daar te zoeken had?

Kan het zijn dat we hier te maken hebben met iets als privacy?
De minister vind het heel normaal dat dit soort gegevens bijgehouden zou worden.
Vuilnisman: Kan deze zak nu eindelijk eens worden opgehaald??
Ik ga hier toch echt niet goed van worden.

Participatie maatschappij

by ben

Volgens het huidige kabinet gaat moet Nederland van de klassieke verzorgingsstaat naar een “Participatie-maatschappij”.
Hetgeen voor de burgers betekent dat ze het helemaal zelf uit elkaar moeten zoeken, want de overheid wenst niet meer mee te doen.
Tot zover het gezellig participeren.
Volgens mij is het de primaire taak van de overheid dat ze MEE DOET (=participeert), en dien ten gevolge er voor zorgt dat burgers ook mee kunnen doen.
Omdat ze anders wegens diverse redenen buiten de boot gaan vallen.
Dat er grenzen zijn aan de overheidsbemoeienis mag duidelijk zijn, maar dan hebben we het ook over bemoeienis, en zeker niet over participatie.
We zullen zien hoelang dat goed gaat en hoeveel slachtoffers er moeten vallen voordat de overheid weer gaat ingrijpen (= bemoeien, in tegenstelling tot participeren).